Младите од Гостивар за важните прашања во Општината – Втор дел