Младите од Гостивар за важните прашања во Општината – Прв дел